Mun. Chișinău, str. Șciusev 16 (Şciusev colt cu Bulgară)

AORC

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto internă prevede acordarea despăgubirilor în cazul producerii prejudiciului bunurilor terţelor persoane, vieţii şi sănătăţii pasagerilor şi pietonilor.