Mun. Chișinău, str. Șciusev 16 (Şciusev colt cu Bulgară)

AUTOCASCO

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse autovehiculului personal. Așadar, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte asiguratorul, indiferent cine este vinovat de accident.