Mun. Chișinău, str. Șciusev 16 (Şciusev colt cu Bulgară)